Địa chỉ: Xóm Tiền Phong 1, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội
Menu

Hoạt động xưởng